Back to Top
 
 

Akreditovane Master Strukovne Studije - Proizvodno mašinstvo! Upis školske 2020/21 godine!

Na Fakultetu tehničkih nauka je Akreditovan studijski program pod nazivom MASTER STRUKOVNE STUDIJE – PROIZVODNO MAŠINSTVO, na kome će se od jeseni 2020. godine obrazovati master strukovni inženjeri mašinstva sa drugim stepenom visokog obrazovanja.
Uspostavljen je na Departmanu za proizvodno mašinstvo u skladu sa aktuelnim potrebama za profesionalno obrazovanje mašinskih inženjera za rad u privrednim preduzećima.
Studije traju 2 godine - 4 semestra i vrednuju se sa 120 ESPB. Stručni naziv koji ostvaruju studenti nakon završetka ovih studija je strukovni master inženjer mašinstva (struk. mast. inž. maš.), pri čemu stiču 7.1 stepen stručne spreme.

NACRTI Plana nadoknade laboratorijskih vežbi i Radnog kalendara

Obaveštavaju se studenti, nastavnici i saradnici Fakulteta tehničkih nauka da je donet NACRT Plana nadoknade laboratorijskih, eksperimentalnih i terenskih vežbi po studijskim programima. Nacrt plana se može pogledati ovde.

Izrađen je i nov Nacrt radnog kalendara.

Studenti koji su obavezni da pohađaju laboratorijske vežbe, a koji stanuju u studentskom domu, imaju pravo da se po dolasku u Novi Sad usele u dom bez dodatne potvrde Fakulteta. Spisak studenata je već dostavljen Studentskom centru i može se pogledati ovde.

 

Vlada Republike Srbije studentima obezbedila besplatan brz internet

Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije je u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija obezbedio podršku teleoperatera kako bi studentima koji prate nastavu online bio omogućen brz internet.

Prijavu za brz internet možete izvršiti do 5. maja u ponoć, popunjavanjem kratkog formulara koji se nalazi OVDE.

Obaveštenje za studente

Obaveštavaju se svi studenti da je danas objavljen novi radni kalendar izvođenja nastave. Kalendaru se može pristupiti na:

http://www.ftn.uns.ac.rs/1181963077/

Podsećamo da je praćenje online nastave za vreme vanrednog stanja obavezno. Redovno proveravajte novosti na SOVA platformi.

Boravak studenata DPM na Mašinskom fakultetu u Mariboru. CEEPUS program

Božić Dejan, Miloš Ranisavljev i Nebojša Bojanić studenti 4. godine osnovnih akademskih studija Proizvodno mašinstvo - modul Računarom podržane tehnologije, imali su priliku da u okviru CEEPUS programa realizuju tronedeljni boravak u periodu februar/mart 2020 godine na Mašinkom fakultetu u Mariboru, Slovenija.

DPM u borbi protiv COVID-19

Laboratorija za aditivnu i virtuelnu proizvodnju se aktivno uključila u borbu protiv KOVID-19 virusa, pomažući u zaštiti medicinskih radnika izradom zaštitnih vizira 3D štampom. Jedan od organizatora ove akcije na teritoriji Vojvodine je doc. dr Dejan Movrin sa Departmana za proizvodno mašinstvo koji je rukovodio timom od 12 volontera iz Novog Sada i sam učestvovao u izradi.

Obaveštenje za studente FTN-a koji nemaju UNS nalog

U cilju što efikasnijeg otvaranja UNS naloga svim studentima Fakulteta tehničkih nauka koji isti nemaju, u narednom periodu će se vršiti njihovo AUTOMATSKO kreiranje. Sa tim u vezi, Univerzitet u Novom Sadu više ne vrši otvaranje pojedinačnih studentskih UNS naloga od 16.03.2020. u 12:00 časova i studente molimo da ništa samostalno ne izvršavaju po ovom pitanju.

Strana 15 od 21