Back to Top
 
 

Takmičenje Space4Women 3.0: Galaksija novih ideja

Svrha projekta „Space4Woman 3.0“ je da kroz niz aktivnosti doprinese razvoju i popularizaciji ženskog inovacionog preduzetništva, među ženskom omladinskom populacijom, kroz podsticanje korišćenja inovativnog i kreativnog potencijala koji proizilazi iz najvrednijeg resursa koji stiču i razvijaju tokom školovanja, a to je znanje.

*KO MOŽE DA SE PRIJAVI?*

Takmičenje Space4Women namenjeno je studentkinjama osnovnih, master ili doktorskih studija svih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koje žele da preuzmu inicijativu, razmišljaju kreativno i zakorače u svet preduzetništva.

Na takmičenje mogu da se prijave studentkinje koje imaju inovativnu ideju za razvoj novog ili unapređenje postojećeg proizvoda odnosno usluge iz bilo koje oblasti (kultura, ekologija, turizam, poljoprivreda, IKT, tehnologija i dr). Ideje se prijavljuju u timu koji treba da se sastoji od *minimum 2, a maksimum 5 članova*. Članovi tima ne moraju biti sa istog fakulteta/departmana i timovi mogu biti mešoviti (da ga čine studenti i studentkinje) s tim da tim lider mora da bude studentkinja.

Konkurs kompanije "Krušik" a.d. Valjevo

Holding korporacija ''Krušik'' a.d. Valjevo raspisala je Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za 15 izvršilaca na poziciji „Tehnolog I“.

Uslov za radno mesto je stečeno visoko obrazovanje mašinske, elektro, tehnološke i metalurške struke:

  • na osnovnim akademskim studijama u obimu najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
  • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Radni odnos se zasniva na određeno vreme od 6 meseci.

Više informacija i tekst Konkursa možete pogledati ovde.

Prilozi:
Preuzmi datoteku (2020_krusik konkurs.pdf)2020_krusik konkurs.pdf211 kB

Obaveštenje o održavanju nastave od 26.10.2020.

Od ove nedelje nastava na Fakultetu tehničkih nauka počinje da se izvodi kombinovano.

Na internet prezentaciji fakulteta je istaknut zvaničan raspored. U koloni učionica piše da li je nastava "online" ili je u nekoj od prostorija fakulteta. Ukoliko piše da je nastava "online", studenti su dužni da prisustvuju nastavi posredstvom platforme MS Teams.

Nastava na 4. godini OAS Proizvodno mašinstvo i određene laboratorijske vežbe se po posebnoj odluci prodekana za nastavu izvode u prostorijama fakulteta.

Dodatna obaveštenja o izvođenju nastave u prostorijama fakulteta će biti istaknuta krajem sledeće nedelje. Preporučujemo da redovno pratite eventualne promene zvaničnog rasporeda.

Obaveštenje o održavanju nastave na FTN-u

Studenti svih godina studija će prve dve nedelje u školskoj 2020/2021. godini nastavu pohađati online. Tokom prve dve nedelje biće održana samo predavanja.

Prema aktuelnom radnom kalendaru, studentima prve godine osnovnih studija nastava počinje 28.9.2020. a studentima viših godina 12.10.2020. godine. Platforma koja će se koristiti je Microsoft Teams.

U rasporedu nastave posebnu pažnju obratiti na kolonu "Učionica". Ukoliko se nastava izvodi na FTN-u pisaće konkretna prostorija (npr. 101), u suprotnom, nastava se odvija online.

Poziv na prezentaciju Altair softvera - 29.9.2020 Svečana sala FTN

Weiss Simulation Vas poziva na prezentaciju softvera Altair u UTORAK 29.09.2020. godine, sa početkom u 11h u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka. Altair, osim pristupa stručnoj literaturi, onlajn vebinara i sertifikacije, takođe uključuje Hypeworks paket koji nudi modernu i otvorenu arhitekturu CAE tehnologije i platform Inspire, intuitivnu i moćnu softversko-tehnološku platforma za razvoj proizvoda, koja od koncepta do gotovog dela vođena/upravljana simulacijama - Simulation Driven Design. Ova platforma omogućava korisnicima da istražuju, razvijaju i proizvode delove visokih performansi u intuitivnom razvojnom okruženju.

Strana 13 od 21